Perşembe, 12 May 2022 15:08

Irak'ta Hükümet Çıkmazı

Irak'ta 10 Ekim 2021'de yapılan parlamento seçimlerinin üzerinden yedi ay geçmesine rağmen hükümetin kurulamamış olması ülkeyi ciddi bir krizin eşiğine getirdi. Zira "kaos" ve "kriz" gibi ifadelerle özdeşleşen ülkede 2003'ten bu yana hükümet kurmada "klasikleşen" bir süreç yaşanıyor. Ancak mevcut durum itibarıyla siyasetin dengesi daha önceki dönemlere nazaran oldukça farklı. Nitekim bundan önceki dönemlerde de en erken hükümet kurma süresi yaklaşık beş ay sürmüştü. Fakat tüm anayasal süreçlerin aşılmasına rağmen yeni kurulacak hükümet için siyasi gruplar arasındaki krizin kolay aşılabileceğini söylemek pek mümkün değil.

- Irak'ta siyasetin dengesi

Aslında Irak Anayasası hükümet kurma sürecine ilişkin oldukça açık bir takvim öngörüyor. Çok basit haliyle nihai seçim sonuçlarının Irak Federal Yüksek Mahkemesi (IFYM) tarafından onaylanmasının ardından mevcut cumhurbaşkanı parlamentoyu toplayarak 15 gün içerisinde parlamentonun yeni başkanı ve iki yardımcısının seçimini yapmak durumunda. Ardından 30 gün içerisinde parlamento tarafından yeni cumhurbaşkanının seçilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanının, yemin ederek göreve başlamasını müteakiben 15 gün içerisinde parlamentodaki en büyük grup/koalisyon başkanına hükümeti kurma görevini vermesi gerekiyor. Hükümet kurma görevi verilen başbakan adayı da 30 gün içerisinde hükümeti kurmakla görevli. Bu sürede hükümetin kurulamaması ya da parlamentodan güvenoyu alamaması halinde cumhurbaşkanı başka bir kişiyi hükümet kurmakla görevlendiriyor. Bu süreç, hükümet kurulana kadar tekrar ediyor. Daha önceki dönemde de ancak üçüncü başbakan adayı hükümeti kurabilmişti.

Ancak Irak'ta hükümet kurma süreçleri "siyasal teamüller" üzerinden yürüyor. Daha açık ifadeyle; siyasi gruplar arasında cumhurbaşkanı, parlamento başkanı ve başbakanlık görevini yürütecek "isimler" üzerinde tam uzlaşı, belki de "siyasi pazarlık" demek daha doğru, sağlanmadan hükümeti kurma süreçleri başlatılmıyor. Zira Irak'ta, cumhurbaşkanlığını, başbakanlığı ve parlamento başkanlığı görevlerini, etnik ve mezhepsel paylaşıma hatta hangi parti ya da grubun alacağına kadar siyasi teamül olarak belirlenmiş durumda. Buna göre cumhurbaşkanlığını Kürtler (KYB), başbakanlığı Şiiler (daha çok Dava Partisi üyesi kişiler), parlamento başkanlığını ise Sünniler alıyor. Bu pozisyonlara sahip olanların yardımcıları da kendi etnik ya da mezhebi aidiyetinden olmayan diğer iki kimlikten seçiliyor. Böylece siyasal dengenin sağlanması düşünülüyor. Bu paylaşım sadece siyasi temsile değil, devlet bürokrasisine de sirayet etmiş durumda. Bu nedenle ülkede etnik ve mezhepsel kimliğe dayalı polarizasyon söz konusu. İşte bu işleyişi farklılaştıracak gelişmeler yaşandığında ise hem siyasal sistem hem de devlet yönetiminde tıkanma yaşanıyor. Bu noktada 2003 sonrası ABD tarafından kurulan sistemin Irak için olumlu sonuçları olduğu algısı oluşmamalı. Tam tersine etnik ve mezhepsel kimliğe dayalı bir sistematiğin oluşturulması, Irak'ın doğasını ve sosyal yapının uyumunu bozmuş durumda. Bu durum ülkenin ve siyasetin normalleşmesinin de önüne geçiyor.

- Irak'ta seçim sonrası süreç ve değişim

Nitekim 10 Ekim 2021'de yapılan seçimlerin ardından Irak siyasetinde yeni bir denge oluşmuş durumda. Bu denge etnik ve mezhepsel temele dayalı siyasi yapıların birbirleriyle ilişkilerinin farklılaşmasıyla da ilgili. Zira 2003 sonrası yönetimsel yapıyı tanımlamak kolaydı. Özellikle 2018'de yapılan seçimlere kadar Şii, Sünni ve Kürt kimlikler üzerinden kurulan yapıda söz konusu grupların ortak hareket ettiği görülmüştü. Ancak önce 2019'daki protesto gösterileriyle başlayan süreçte Irak'taki siyasal yönelimin de farklılaştığı ve tüm etnik ve dini gruplara ait siyasal yapıların içerisinde yeni bir dinamizm ve konsolidasyonun ortaya çıktığı görüldü. Tabi bu süreçte Irak siyaseti üzerindeki baskın dış müdahalenin (özellikle ABD ve İran) de farklılaştığı hissediliyor. Joe Biden'ın ABD Başkanı olarak göreve başlamasıyla değişen ve "küresel dış politika" konseptini önceleyen ABD dış politikasının yanı sıra, Orta Doğu'daki bölgesel normalleşme çabalarının da Irak üzerinde etkili olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca 2020'de İran Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası da İran'ın Irak'taki etkisinde bir sınırlanma söz konusu.

Bu noktada seçimlerin ardından ortaya çıkan tabloya bakıldığında Irak'taki siyasal ve sosyal algı değişiminin seçim sonuçlarına da yansıdığı görülüyor. Her ne kadar söz konusu seçimlerde ilk kez kullanılan ve her vilayetin kendi içerisinde farklı seçim bölgelerine bölündüğü "daraltılmış seçim bölgesi" sisteminin seçim sonuçları üzerindeki etkisini görmezden gelmek mümkün olmasa da Iraklı seçmenin oy tercihlerindeki değişim de seçimlere yansıyor.

Özellikle hükümetin kurulmasında "başrol" konumundaki Şiiler için bu değişimin çok daha hakim olduğunu söylemek mümkün. Nitekim 2018 seçimlerinde İran'a yakın Şii milis grupların bir araya gelerek oluşturduğu Fetih Koalisyonu 50'ye yakın milletvekili ile ikinci siyasi grup olurken, 2021 seçimlerinde sandalyelerinin üçte ikisini kaybetti. Yine aynı şekilde DEAŞ ile savaş döneminin başbakanı Haydar el-Abadi'nin öncülüğündeki Zafer Koalisyonu 2018 seçimlerinde 42 milletvekili alırken, 2021 seçimlerinde başka gruplarla ittifaka rağmen ancak 4 sandalye elde edebildi. Mukteda es-Sadr'ın öncülüğünde daha çok milli söylemle ön plana çıkan Sadr Hareketi ise sandalye sayısını yaklaşık yüzde 50 artırarak 73 milletvekili ile seçimlerden birinci olarak çıktı. Bununla birlikte 40'a yakın bağımsız milletvekilinin parlamentoya girmesi dikkat çekici oldu.

- Sadr'ın siyasi manevraları

Seçim tercihlerindeki bu değişim Sadr'la birlikte hükümet kurma sürecine de yansıdı. Irak'ta bugüne kadar kurulan bütün hükümetler Şii grupların bir araya gelerek oluşturduğu koalisyonların öncülüğünde, parlamentoya girmeye hak kazanan bütün kesimlerin yer aldığı, çok partili "ulusal birlik hükümetleri" oldu. Ancak Sadr, seçimi kazanmasıyla "ulusal çoğunluk hükümetini" tercih edeceğine yönelik açıklamalar yaptı ve siyasi adımlarını buna göre attı. Nitekim Sadr'ın öncülüğünde Sadr Hareketi, Egemenlik Bloku (Sünni ittifak) ve Mesut Barzani liderliğinde Kürdistan Demokratik Partisi (KDP) tarafından "Vatanı Kurtarma İttifakı" adı altında bir oluşuma gidildi. Bunun karşılığında İran'a yakın Şii gruplar bir araya gelerek "Şii Koordinasyon Çerçevesi" adıyla bir ittifak oluşturdu. Bu ittifaka sınırlı bir Sünni desteğinin yanında, KYB de destek verdi. Vatanı Kurtarma İttifakı üç kez cumhurbaşkanı seçme girişiminde bulunmasına rağmen başarı sağlayamadı. Vatanı Kurtarma İttifakı'nın liderliğini yapan Mukteda es-Sadr, ramazan ayının ilk günü itibarıyla siyasi görüşmelerden çekildiğini ve hükümeti kurmak için İran'a yakın grupların oluşturduğu Şii Koordinasyon Çerçevesi'ne 40 günlük süre tanıdığını açıkladı. Bunun üzerine Şii Koordinasyon Çerçevesi, Fetih Koalisyonu lideri Hadi el-Amiri önderliğinde siyasi görüşmelere başladı. Ancak büyük bir yol kat ettiğini söylemek güç.

Bu noktada Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin, hükümet görüşmelerine başlasa bile cumhurbaşkanını seçmek ve hükümeti kurmak için yeterli sayıya ulaşması zor. Zira cumhurbaşkanı seçimi için yapılan ilk parlamento oturumuna bakıldığında, Vatanı Kurtarma İttifakı'nı destekleyen en az 200 milletvekili var. Bu durum Irak'ta yeni hükümeti kurma çalışmalarını çıkmaza sürüklüyor.

Bu noktada Şii Koordinasyon Çerçevesi'nin daha önce de birlikte hükümet kurdukları, diğer gruplara nazaran daha kolay anlaşabileceği Sadr Hareketi'ni önceleyeceğini söylemek mümkün. Zira Irak parlamentosunda 73 sandalyeye sahip Sadr'ın ikna edilmesi durumunda yeter sayıya ulaşmak daha kolay olabileceği gibi, Vatanı Kurtarma İttifakı'nın direnç noktası da kırılmış olacak. Böylece hükümet kurmanın yolu açılabilir. Ancak Sadr şimdilik böyle bir birlikteliğe yanaşmıyor. Burada Sadr açısından iki durum ortaya çıkıyor. Ya karşı tarafı kendi şartlarında hükümet kurmaya ikna etmek istiyor ya da olası bir erken seçimi zorluyor. Zira Sadr, halkın değişim isteğinin farkında ve siyasal süreçten çekilerek sorumluluğu karşı tarafa yüklüyor. Hükümet kurulamaması halinde Irak erken seçime gidebilir. Bu ihtimal göz önüne alındığında Sadr'ın yeni seçimlerden daha güçlü çıkma planları yaptığını söylemek yanlış olmaz.

Okunma 20 defa

Diğer Haberler

Türkmen Bakan Maruf'tan Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Olan Askerler İçin Başsağlığı Mesajı

Türkmen Bakan Maruf'tan Pençe-Kilit Operasyonu'nda Şehit Olan Askerler İçin Başsağlığı Mesajı

Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi (IKBY) Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan askerler için başsağlığı mesajı yayımladı. Türkmen Bakan Maruf, konuya ilişkin yazılı açıklamada bulundu. Maruf, mesajında, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düşen kahraman Türk...

Devamını Oku

Kuleba'dan Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger'a Tepki

Kuleba'dan Eski ABD Dışişleri Bakanı Kissinger'a Tepki

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger'e tepki göstererek, Ukrayna'nın Rusya ile barış anlaşmasına varmak için topraklarından vazgeçmeyeceğini söyledi.

Devamını Oku

Kerkük'te DEAŞ'e Ait Terör Hücresi Çökertildi

Kerkük'te DEAŞ'e Ait Terör Hücresi Çökertildi

DEAŞ terör örgütünün Kerkük ve civar bölgelerde düzenlemiş olduğu saldırılar sonucunda emniyet güçleri alarma geçti.

Devamını Oku

Büyükelçi Güney: "Musul'u Cazibe Merkezi Haline Getirmeyi Arzuluyoruz"

Büyükelçi Güney: "Musul'u Cazibe Merkezi Haline Getirmeyi Arzuluyoruz"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Irak'ın Musul kentinde Sanayi Bölgesi Projesi ile ilgili çalışmaların en kısa sürede başlayacağını belirterek, Türkiye'nin Musul'u bir cazibe merkezi haline getirmeyi arzuladığını belirtti.

Devamını Oku

Emniyet Güçlerinden Petrol Kaçakçılarına Operasyon

Emniyet Güçlerinden Petrol Kaçakçılarına Operasyon

Emniyet güçlerinin petrol kaçakçılığına karşı mücadelesi devam ediyor.

Devamını Oku

Irak Hükümeti: Yabancı Para Rezervimiz 90 Milyar Doları Geçecek

Irak Hükümeti: Yabancı Para Rezervimiz 90 Milyar Doları Geçecek

Irak Maliye Bakanı Ali Allavi, Merkez Bankası'ndaki yabancı nakit para rezervinin yıl sonuna doğru 90 milyar doları geçeceğini söyledi.

Devamını Oku

Büyükelçi Güney: "Türkiye'nin PKK İle Mücadelesi Irak'ın Egemenliğinin Yeniden Tesisi ve Güçlenmesi İçindir"

Büyükelçi Güney: "Türkiye'nin PKK İle Mücadelesi Irak'ın Egemenliğinin Yeniden Tesisi ve Güçlenmesi İçindir"

Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney, Türkiye'nin Irak'ın selametini kendi selameti kadar önemsediğini belirterek, "Türkiye Cumhuriyeti'nin PKK ile mücadelesi Irak'ın egemenliğinin yeniden tesisi ve güçlenmesi içindir." dedi.

Devamını Oku

Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney Musul'da

Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney Musul'da

Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney Musul'da     Detaylar geliyor....

Devamını Oku

Kuzey Kore Biri Kıtalararası Olmak Üzere 3 Balistik Füze Denemesi Yaptı

Kuzey Kore Biri Kıtalararası Olmak Üzere 3 Balistik Füze Denemesi Yaptı

Denemenin, Tokyo'daki "Quad" zirvesinin akabinde gerçekleşmesi dikkat çekti.

Devamını Oku

Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Abdülemir El Şemmeri Kerkük'te

Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Abdülemir El Şemmeri Kerkük'te

 Ortak Operasyonlar Komutan Yardımcısı Abdülemir El Şemmeri Kerkük'te Detaylar geliyor....

Devamını Oku

Vali El-Cuburi’den Turan’a Tebrik

Vali El-Cuburi’den Turan’a Tebrik

Kerkük Valisi Rakan El-Cuburi,  Hasan Turan’ın yeniden Irak Türkmen Cephesi Başkanı seçilmesi nedeniyle kendisini ve yürütme kurulu heyetini tebrik etti.

Devamını Oku

FBI: DEAŞ Bağlantılı Bir Iraklı Eski Başkan Bush'u Öldürmek İçin ABD'ye Geldi

FBI: DEAŞ Bağlantılı Bir Iraklı Eski Başkan Bush'u Öldürmek İçin ABD'ye Geldi

BD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), 2020 Eylül'de ABD'ye giriş yapan bir Irak vatandaşını, DEAŞ ile bağlantılı olarak eski ABD Başkanı George W. Bush'u öldürmeyi planlamak ve Bush'un Teksas'daki evini gözetlemekle suçladı.

Devamını Oku

PKK Duhok'ta Televizyon Kanalına Roket Saldırısı Düzenledi

PKK Duhok'ta Televizyon Kanalına Roket Saldırısı Düzenledi

Terör örgütü PKK'nın, Irak'ın Duhok kentindeki bir televizyon kanalına roketlerle saldırı düzenlediği belirtildi.

Devamını Oku

Türkmen Vekil Salihi "ITC'den Uzaklaştırıldığı" İddialarını Yalanladı

Türkmen Vekil Salihi "ITC'den Uzaklaştırıldığı" İddialarını Yalanladı

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı Erşat Salihi, uzun süre başkanlığını yaptığı "Irak Türkmen Cephesi (ITC) yönetiminden uzaklaştırıldığı" iddialarını yalanladı.

Devamını Oku

Bakan Çavuşoğlu: Filistinli Kardeşlerimizin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz

Bakan Çavuşoğlu: Filistinli Kardeşlerimizin Yanında Olmaya Devam Edeceğiz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Bağımsız ve egemen bir devlete sahip olma mücadelesinde Filistinli kardeşlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.

Devamını Oku

DEAŞ'ın Kerkük Kırsalındaki Saldırısının Ardından Türkmen Vekilden "Demografik Yapı" Uyarısı

DEAŞ'ın Kerkük Kırsalındaki Saldırısının Ardından Türkmen Vekilden "Demografik Yapı" Uyarısı

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Erbil Milletvekili İmdat Bilal, terör örgütü DEAŞ'ın Kerkük'ün güneyinde Türkmen çiftçilere yönelik saldırısını kınadı ve bölgenin demografik yapısını değiştirmeye yönelik çabalara asla izin vermeyeceklerini belirtti.

Devamını Oku

Leyen: Ukrayna Bu Savaşı Kazanmak Zorunda

Leyen: Ukrayna Bu Savaşı Kazanmak Zorunda

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin, "Ukrayna bu savaşı kazanmak zorunda ve Putin'in saldırganlığı stratejik bir başarısızlık haline gelmeli" dedi.

Devamını Oku

Katar Elçiliğinin Güvenlik Görevlisinin Öldürülmesiyle İlgili Belirsizlik Sürüyor

Katar Elçiliğinin Güvenlik Görevlisinin Öldürülmesiyle İlgili Belirsizlik Sürüyor

Fransız asıllı olduğu belirtilen saldırganın, büyükelçilikteki güvenlik görevlisini öldürmesinin üzerinden 24 saat geçmesine rağmen saldırıya ilişkin önemli detaylar henüz netleşmedi.

Devamını Oku

Türkmen Vekil Salihi, Irak'ta Türkmenlerin Ordudan ve Polis Teşkilatından Dışlandığını Söyledi

Türkmen Vekil Salihi, Irak'ta Türkmenlerin Ordudan ve Polis Teşkilatından Dışlandığını Söyledi

Irak Meclisi Türkmen Grubu Başkanı ve Irak Türkmen Cephesi (ITC) Milletvekili Erşat Salihi, geçmişte Irak ordusunda önemli görevler üstlenen Türkmenlerin bugün güvenlik birimlerinden dışlandığını ve Irak Askeri Fakültesine kabul edilen 790 öğrenciden sadece birinin Türkmen olduğunu söyledi.

Devamını Oku

Irak'ta DEAŞ Saldırısında 1 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralandı

Irak'ta DEAŞ Saldırısında 1 Kişi Öldü, 5 Kişi Yaralandı

Diyala kentinin doğusundaki Celavla nahiyesi yakınında terör örgütü DEAŞ mensuplarının bir köye havan topuyla düzenlediği saldırıda 1 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Devamını Oku

ITC 3 Gün Yas İlan Etti

ITC 3 Gün Yas İlan Etti

Irak Türkmen Cephesi, Tazehurmatu'da meydana gelen terör saldırılarından dolayı 3 gün yas ilan ettiğini duyurdu. Dün Kerkük'te düzenlenen ITC 2. Olağan Kurultayında Genel Başkan olarak seçilen Hasan Turan'ın ofisinden yapılan yazılı açıklamada söz konusu terör saldırısından dolayı 3 gün boyunca yas ilan ettiklerini ve bu süreç içerisinde kurultay'ın başarılı olması münasebetiyle kutlama...

Devamını Oku

Bakan Maruf'tan Başsağlığı

Bakan Maruf'tan Başsağlığı

Kerkük’ün Tazehurmatu ve Beşir Nahiyelerine yapılan terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Bölgede meydana gelen güvenlik boşluğu bir an önce doldurulmalı, aynı zamanda o bölgelerde yaşanan halkın terörden korunması için her türlü askeri ve güvenlik önlemin alınması gerekiyor. Bu terör saldırısında şehit olan 5 Türkmen vatandaşımıza rahmet, ailelerine başsağlığı ve yaralılara da acil şifalar...

Devamını Oku

Terör Örgütü DEAŞ'ın Kerkük'te Düzenlediği Saldırıda 6 Çiftçi Şehit Oldu

Terör Örgütü DEAŞ'ın Kerkük'te Düzenlediği Saldırıda 6 Çiftçi Şehit Oldu

Kerkük kentinin güneyindeki Tazehurmatu nahiyesi yakınında terör örgütü DEAŞ mensuplarının düzenlediği saldırıda 6 kişinin öldüğü bildirildi. Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağından konuya dair yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, DEAŞ mensuplarının Türkmenlerin çoğunlukta yaşadığı Tazehurmatu nahiyesinin Beşir kasabası yakınında çiftçilere silahlı saldırı düzenlediği aktarıldı. Otomatik silahların kullanıldığı saldırıda bölgede çiftçilik yapan 6 kişinin yaşamını...

Devamını Oku

Irak Türkmen Cephesi Başkanlığına Yeniden Hasan Turan Seçildi

Irak Türkmen Cephesi Başkanlığına Yeniden Hasan Turan Seçildi

Irak Türkmen Cephesinin (ITC) Kerkük'te düzenlenen 2. Olağan Kurultayı'nda yaklaşık bir yıl önce Yürütme Kurulu kararıyla göreve getirilen Hasan Turan yeniden başkan seçildi.

Devamını Oku

İran'da 10 Katlı Bina Çöktü

İran'da 10 Katlı Bina Çöktü

İran'ın Huzistan eyaletine bağlı Abadan kentinde 10 katlı bir bina çöktü.

Devamını Oku

ABD Başkanı Biden: Çin'in Tayvan'a Saldırması Durumunda Askeri Karşılık Vereceğiz

ABD Başkanı Biden: Çin'in Tayvan'a Saldırması Durumunda Askeri Karşılık Vereceğiz

ABD Başkanı Joe Biden, Çin'in Tayvan'a saldırması durumunda Tayvan'ı savunmak için buna askeri olarak müdahil olabileceklerini bildirdi.

Devamını Oku

MİT'ten Musul'da Nokta Operasyon: Sözde Sorumlu Etkisiz Hale Getirildi

MİT'ten Musul'da Nokta Operasyon: Sözde Sorumlu Etkisiz Hale Getirildi

MİT operasyonuyla, terör örgütü PKK/HPG'nin sözde Mahmur-Kerkük-Süleymaniye saha genel sorumlusu terörist Mehmet Erdoğan, Irak'ın kuzeyindeki Musul'da etkisiz hale getirildi.

Devamını Oku

Kerkük'te DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 80 Havan Topu Ele Geçirildi

Kerkük'te DEAŞ'a Yönelik Operasyonda 80 Havan Topu Ele Geçirildi

Kerkük'ün güneyindeki Havice ilçesi yakınlarında terör örgütü DEAŞ'a yönelik başlatılan operasyonda, 80 havan topu ve çok sayıda silah ele geçirildi.

Devamını Oku

Belçika'da Maymun Çiçeği Karantinası Uygulanacak

Belçika'da Maymun Çiçeği Karantinası Uygulanacak

Belçika, maymun çiçeği virüsüne yakalananlar için 21 günlük karantina zorunluluğu getiren ilk ülke oldu.

Devamını Oku

Azerbaycan ile Ermenistan Sınır Komisyonları Ortak Toplantı Yapacak

Azerbaycan ile Ermenistan Sınır Komisyonları Ortak Toplantı Yapacak

Brüksel'de görüşen Aliyev ve Paşinyan, barış anlaşmasına ilişkin görüşmeleri ilerletme ve ulaşım koridorlarının açılmasını da teyit etti.

Devamını Oku

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye Dışişleri Bakanlığına Çağırıldı

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake, Türkiye Dışişleri Bakanlığına Çağırıldı

Türkiye Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeffry Flake'ı, ABD Büyükelçiliğince, dün İstanbul'da düzenlenen bir miting öncesi yayınlanan gösteri uyarısından duyulan rahatsızlığı bildirmek üzere çağırdı.

Devamını Oku

Kerkük'te DEAŞ Operasyonu

Kerkük'te DEAŞ Operasyonu

Kerkükün merkezinde Irak güvenlik güçleri tarafından bir eve düzenlenen baskında terör örgütü DEAŞ mensubu ikisi kadın 6 kişinin yakalandığı belirtildi.

Devamını Oku

streaminga

freq2one

Yayın Akışı

26 Mayıs Perşembe 2022

01:00 Belgesel: Dünyayı İyilik Kurtaracak
02:00 Kanun ve Toplum
03:00 Dizi : Seksenler
05:00 Belgesel : Velhasıl
05:45 İlmihal
06:30 İlahiler
07:00 Mukabele - Hafız
08:00 Belgesel: Gönül Sultanları
08:30 Sabah Haberleri
09:00 Ailem -T
09:30 Belgesel: Konya
10:00 Dizi : Seksenler
12:00 Mutfak: Türkmeneli Mutfağı - T
13:00 Haberler
13:30 Dizi : Alija -T
15:20 Bir Aş Hikayesi - Sakatat
16:00 Dizi: Milat
17:00 Belgesel: Konya
17:30 Çizgi Film : Şirinler
18:00 Bizden Haberler
18:20 Belgesel: Dünyayı İyilik Kurtaracak
19:10 Ortadoğu Gündemi
20:00 Ana Haber Bülteni
21:10 İslam Klasikleri
21:30 Dini: Din ve Hayat - Canlı
23:00 Güncel
00:00 Gece Haberleri

 

  • Perşembe
akbank bor sorgulama finansbank bor sorgulama tebbank bor sorgulama halkbank bor sorgulama ibank bor sorgulama