Irak'ta 55 yıllık düşüş eğilimi: Doğum oranları hızla azalıyor

02.03.2024
Irak'ta 55 yıllık düşüş eğilimi: Doğum oranları hızla azalıyor

Irak'ta doğum oranları son 55 yıldır sürekli olarak azalma gösteriyor. Ülkede her yıl yaklaşık 1 milyon kişilik nüfus artışı yaşanmasına rağmen, tarihi veriler incelendiğinde doğum oranlarının azaldığı görülüyor. El-Sümeriye haberine göre Irak, şu an dünyada 47. sırada bulunuyor. Ülkede kadın başına düşen çocuk sayısı 3,17'ye gerilemiş durumda.

Geçmişe bakıldığında Irak'ta doğum oranlarının en yüksek seviyeye 1969 yılında, 7,1 çocuk/kadın ile ulaştığı görülüyor. O tarihten sonra sürekli azalan bir eğilimin olduğu ifade ediliyor. 2023 verilerine göre oran %56 azalarak 3,17'ye gerilemiş. Uzmanlar, ülkedeki çevresel sorunlar, su sıkıntısı, kaynak eksikliği, işsizlik ve enerji krizinin doğum oranlarını daha da düşürebileceği görüşünde.

Buna rağmen Irak, Arap ülkeleri arasında Sudan, Somali ve Filistin'in ardından dördüncü sırada yer almaya devam ediyor. Ancak geçmişe kıyasla önemli oranda bir azalma olduğu belirtiliyor.