Dr. Nefi Demirci hayatını kaybetti

25.04.2024
Dr. Nefi Demirci hayatını kaybetti

Türkmen milli mücadeleci ve araştırmacı – yazar Dr. Nefi Demirci İstanbul'da hayatını kaybetti.

Dr. Nefi Demirci Kimdir?

Araştırmacı yazar. 1934, Çay Mahallesi / Kerkük / Irak doğumlu. 1952’de Kerkük Lisesi’ni bitirerek, 1953 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesine girdi. 1959 yılında fakülteyi bitirdikten sonra Kerkük’e döndü. 1961-67 yılları arasında Kerkük Cumhuriyet Hastanesi’nde çalıştı. Uzmanlık eğitim görmek için 1967 yılında ailesiyle birlikte İstanbul’a geldi. Uzmanlık eğitimini bitirdikten sonra SSK İstanbul Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde 1996 yılına kadar çalıştı ve emekliye ayrıldı.

Türkmen kültürünü ve davasını Türkiye ve Türk dünyasına tanıtmakta büyük çaba gösteren Demirci, 1968‘de İstanbul’da Irak Türkleri Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin başkanlığına seçildi.1978 yılına kadar aralıksız olarak dernek başkanlığını yürüttü. Irak Türklerini Türkiye’de tanıtan, dertlerini, sıkıntılarını, siyasi durumlarını dile getiren ve Türk kamuoyuna anlatan o olmuş ve Türkmen davasına büyük emeği geçmiştir. Dernek başkanlığı sırasında yedi adet bülten ile birlikte Türk Dünyasında Kerkük Kitapçığını, 1976’da “Mum Kimin Yanan Kerkük” adlı kendi kitabını yayımladı. İkinci kitabını olan “Dünden Bugüne Kerkük” (1990), Kerkük’ün Siyasi tarihi hakkında yayımlanan ilk kitaptır. 1997-99 yılları arasında yeni sayı Kerkük Dergisi’ni yayımladı. Büyük ilgi gören bu dergi bazı nedenlerden dolayı yayınını istemeyerek sonlandırdı.

Engin gönüllü, yardım sever bir kişi olarak tanınan yazar, değişik dergi ve günlük gazetelerde, özellikle Orkun, Yesevi gibi dergilerde Kerkük ve Türk dünyası üzerine sürekli olarak ve pek çok makale yayımladı. Türkmen siyasi mücadelesinde ayrı bir yeri olan Demirci ayrıca, ara sıra yaşadığı ve duyduğu rahatsızlıkları şiire yansıtarak duygularını ifade etmeye çalıştı. Türkmeneli İnsan Hakları Derneği’nin kurucu başkanlığını yaptı.

Eserleri:

Mum Kimin yanan Kerkük (İstanbul, 1976), Dünden Bugüne Kerkük (İstanbul, 1990), Ağababa Hıdır Lütfü (İstanbul, 2005), Sönmeyen Ateş, Dinmeyen Hasret Kerkük (İstanbul, 2006).